Archív pre november, 2010

Výsledky komunálnych volieb

28. novembra 2010 09:4819 komentárov
Vlajka Košeca

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 2128 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 1359 Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby obecného zastupiteľstva: 1325 Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce: 1347 Za starostu obce bol zvolený Radomír Brtáň s počtom hlasov 945. […]

Viac ›

Zberný dvor

27. novembra 2010 20:104 komentáre
Odpad

V Košeci sa v blízkej dobe vybuduje zberný dvor s celkovými nákladmi viac ako 500.000,- EUR. S veľkou radosťou Vám všetkým oznamujeme, že v piatok tento týždeň prišiel z riadiaceho orgánu pre OPŽP list, v ktorom nás informovali o nasledovnom: hodnotiaca […]

Viac ›

Uzávera železničného priecestia

25. novembra 2010 14:500 komentárov
Uzávera železničného priecestia

Oznamujeme občanom, že železničné priecestie v našej obci bude v dňoch 4. – 6. 12. 2010 a 15. – 20. 12. 2010 od 7,00 do 16,00 hod. z dôvodu rekonštrukcie železničnej trate uzatvorené. Ďakujeme za pochopenie.

Viac ›

Ako bude v budúcnosti vyzerať naše centrum?

23. novembra 2010 09:290 komentárov
Ako bude v budúcnosti vyzerať naše centrum?

V poslednej dobe sa veľa rozpráva o revitalizácii verejných priestranstiev. Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva: Uznesenie č. 14/2009 OZ schvaľuje: vyhlásenie výberového konania na dodávateľa pre prípravu stavebnej projektovej dokumentácie pre podanie žiadosti na Regeneráciu sídiel […]

Viac ›

Komunálne voľby 2010

22. novembra 2010 10:110 komentárov
Vlajka Košeca

V zmysle uznesenia Ústrednej volebnej komisie číslo 31 zo dňa 16. novembra 2010 Vás informujeme, že tretie osoby (vrátane kandidátov) sa môžu zúčastniť na sčítavaní hlasov okrskovými volebnými komisiami na základe povolenia okrskových volebných komisií a pri sčítavaní hlasov miestnymi […]

Viac ›

Čo sme plánovali s bývalou tehelňou?

21. novembra 2010 22:132 komentáre
Čo sme plánovali s bývalou tehelňou?

Počas rokov 2008 až 2010 boli urobené viaceré kroky, ktoré mali smerovať k prestavbe nevyužívaného priestoru bývalej tehelne, ktorá je celá od roku 2008 vo vlastníctve obce. Zámer bol jasný: pripraviť podmienky pre podnikateľov v obci a získať do obce […]

Viac ›

Oznam pre majiteľov cenných papierov

18. novembra 2010 08:290 komentárov
Oznam pre majiteľov cenných papierov

Vážení občania, máme pre vás jedno dôležité upozornenie. Viacerí občania na Slovensku majú ešte stále cenné papiere z prvej vlny kupónovej privatizácie. Mnohé z týchto cenných papierov možno už nemajú žiadnu alebo majú len minimálnu trhovú hodnotu. Cenné papiere sú […]

Viac ›

Deň otvorených dverí odpadového hospodárstva v meste Stará Turá

17. novembra 2010 22:141 komentár
Odpad

Priatelia Zeme – SPZ organizovali v utorok 16.11.2010 podujatie s uvedeným názvom. Dostal som pozvanie odprezentovať náš systém nakladania s odpadom, naše skúsenosti, poznatky, naše výsledky,…. Pripravil som si pre túto príležitosť prezentáciu, ktorú si môžete pozrieť aj Vy tu: PREZENTÁCIA

Viac ›

17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu

16. novembra 2010 22:590 komentárov
17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu

V stredu 17. 11. 2010 si pripomíname 21 rokov od udalostí spojených s novembrom 1989. Rovnako je tento deň Medzinárodným dňom študentstva. Skúsme sa aspoň na chvíľu v tejto hektickej dobe pozastaviť a porozmýšľať, aký význam tento deň pre nás […]

Viac ›

Odkanalizovanie a rozšírenie vodovodu v obci

10. novembra 2010 21:510 komentárov
Vlajka Košeca

Viac informácií nájdete na uvedenom odkaze: www.povazska.sme.sk

Viac ›