Archív pre marec 7th, 2011

Konáre – páliť, či nepáliť…

7. marca 2011 13:430 komentárov
Konáre – páliť, či nepáliť…

Žiadame všetkých občanov, ktorým prečnievajú konáre stromov zo záhrad do miestnych komunikácií, aby využili vhodnú dobu na orezanie týchto častí stromov a kríkov. Obec môže poskytnúť každému záujemcovi na zrezané konáre štiepkovač. Malý na tenšie konáre je požičiavaný zdarma, veľký štiepkovač […]

Viac ›

Zber objemného odpadu

Zber objemného odpadu

Tento rok bude zber objemného odpadu prebiehať opäť formou zvozu. Odpad stačí prichystať pred svoje domy deň vopred alebo najneskôr v stanovený deň ráno. V prípade, že by Vám  odpad nebol v stanovený deň pre veľké množstvá vyvezený, bude zvoz […]

Viac ›

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi

Pri rozhodovaní čo s biologicky rozložiteľnými odpadmi v našich domácnostiach by sme sa mohli a mali riadiť odporúčaniami PRIATEĽOV ZEME. Tieto si môžete stiahnuť z linku tu: Príručka o nakladaní s BRO V našej obci podporujeme najmä domáce a komunitné kompostovanie. […]

Viac ›