Archív pre marec, 2011

Zmena príjmu televízneho vysielania už v marci

9. marca 2011 07:350 komentárov
Zmena príjmu televízneho vysielania už v marci

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že od marca 2011 sa v našej lokalite plánuje prechod z analógového televízneho vysielania na digitálne. Dotýka sa to mnohých obcí na Slovensku, medzi ktoré patrí aj naša: ZOZNAM OBCÍ Bližšie informácie o digitalizácii […]

Viac ›

Konáre – páliť, či nepáliť…

7. marca 2011 13:430 komentárov
Konáre – páliť, či nepáliť…

Žiadame všetkých občanov, ktorým prečnievajú konáre stromov zo záhrad do miestnych komunikácií, aby využili vhodnú dobu na orezanie týchto častí stromov a kríkov. Obec môže poskytnúť každému záujemcovi na zrezané konáre štiepkovač. Malý na tenšie konáre je požičiavaný zdarma, veľký štiepkovač […]

Viac ›

Zber objemného odpadu

Zber objemného odpadu

Tento rok bude zber objemného odpadu prebiehať opäť formou zvozu. Odpad stačí prichystať pred svoje domy deň vopred alebo najneskôr v stanovený deň ráno. V prípade, že by Vám  odpad nebol v stanovený deň pre veľké množstvá vyvezený, bude zvoz […]

Viac ›

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi

Pri rozhodovaní čo s biologicky rozložiteľnými odpadmi v našich domácnostiach by sme sa mohli a mali riadiť odporúčaniami PRIATEĽOV ZEME. Tieto si môžete stiahnuť z linku tu: Príručka o nakladaní s BRO V našej obci podporujeme najmä domáce a komunitné kompostovanie. […]

Viac ›

Pozvánka na fašiangovú zábavu

2. marca 2011 16:020 komentárov
Pozvánka na fašiangovú zábavu

Dychová hudba Košečanka a kultúrna komisia pri Obecnom úrade v Košeci Vás srdečne pozývajú na fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy. Táto sa bude konať v sobotu 5. marca 2011 v Kultúrnom dome v Košeci od 20.00 hodiny. Do tanca […]

Viac ›