Archív pre apríl 4th, 2012

Pripomienkovanie návrhu VZN č. 1/2012 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce začalo

4. apríla 2012 13:560 komentárov
Vlajka Košeca

Dokument nájdete aj v sekcii Obecný úrad – Úradná tabuľa.

Viac ›