Archív pre december, 2012

Základný kameň výstavby vodovodu a kanalizácie

31. decembra 2012 08:014 komentáre
Základný kameň výstavby vodovodu a kanalizácie

Dňa 12. 12. 2012 o 10:00 hod. bola v priestoroch kaštieľa Chateau Mignon v Dubnici nad Váhom slávnostne zahájená realizácia stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“, úseku Ladce – Košeca- Ilava – Dubnica. Čaká nás […]

Viac ›

Pozvánka na stolnotenisový turnaj do Nozdrovíc

30. decembra 2012 00:410 komentárov
Pozvánka na stolnotenisový turnaj do Nozdrovíc

Pozvánka na stolnotenisový turnaj do Nozdrovíc. Príloha:

Viac ›

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR

28. decembra 2012 07:191 komentár
Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR

Oznamujeme Vám, že dňa 21. 12. 2012 nám bolo doručené záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR číslo: 4184/2012-3.4/dp k navrhovanej činnosti – Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice. Záverečné stanovisko je k dispozícii k nahliadnutiu na podateľni Obecného úradu v Košeci v pracovných dňoch počas úradných hodín. […]

Viac ›

Ocenenie pre Košecu od Priateľov Zeme SPZ

25. decembra 2012 21:170 komentárov
Ocenenie pre Košecu od Priateľov Zeme SPZ

V uplynulých dňoch som mal opäť česť prebrať ocenenie našej obce za prácu našej samosprávy v oblasti odpadového hospodárstva. V tomto prípade boli hodnotené roky 2008-2010 a naša obec v tomto období významným spôsobom podporila domáce a komunitné kompostovanie, ktoré v […]

Viac ›

Vianočný pozdrav

22. decembra 2012 21:091 komentár
Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav. Príloha:

Viac ›

Odstávka elektrickej energie

11. decembra 2012 14:000 komentárov
Odstávka elektrickej energie

SSE-distribúcia, a.s. oznamuje naším občanom, že dňa 18. 12. 2012 (utorok) v čase od 10:00 do 12:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu vykonania plánovanej údržby el. zariadenia – vypnutá bude Košeca od Kostola po koniec obce smer Ilava, […]

Viac ›

Výpadok verejného osvetlenia v Nozdroviciach

8. decembra 2012 12:440 komentárov
Výpadok verejného osvetlenia v Nozdroviciach

Ospravedlňujeme sa za výpadky verejného osvetlenia v miestnej časti Nozdrovice. Na odstránenie poruchy budú musieť byť zavolaní pracovníci Stredoslovenskej energetiky. Pravdepodobný termín odstránenia závady je v pondelok 10. 12. 2012. Ďakujeme za pochopenie.

Viac ›

Pozvánka na benefičný koncert

6. decembra 2012 14:390 komentárov
Pozvánka na benefičný koncert

Pozvánka na benefičný koncert. Príloha:

Viac ›

Úhrada nedoplatkov na miestnych daniach

3. decembra 2012 09:380 komentárov
Vlajka Košeca

Obecný úrad v Košeci vyzýva všetkých občanov, ktorí nemajú uhradené miestne dane a poplatky za predchádzajúce roky, aby si splnili svoje zákonné povinnosti a predmetné nedoplatky uhradili v čo najkratšom čase, najneskôr do konca roka 2012. V mesiaci január 2013 […]

Viac ›