Archív pre apríl, 2013

Podpora projektu pre žiakov – grant pridelený

29. apríla 2013 14:580 komentárov
Podpora projektu pre žiakov – grant pridelený

Podpora projektu pre žiakov – grant pridelený. Príloha: Letak.pdf

Viac ›

Pozvánka na oslavy oslobodenia obce a stavanie mája

Pozvánka na oslavy oslobodenia obce a stavanie mája

Obecný úrad v Košeci v spolupráci so základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Košeci Vás pozýva na oslavy pri príležitosti spomienky na oslobodenie našej obce. Pietny akt kladenia vencov sa uskutoční dňa 30. 4. 2013 t.j. utorok o 17.00 […]

Viac ›

Pozvanie na medzinárodné stretnutie na Javorníku pri príležitosti osláv oslobodenia našej vlasti

25. apríla 2013 11:580 komentárov
Pozvanie na medzinárodné stretnutie na Javorníku pri príležitosti osláv oslobodenia našej vlasti

Pozvanie na medzinárodné stretnutie na Javorníku pri príležitosti osláv oslobodenia našej vlasti. Príloha:

Viac ›

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Vlajka Košeca

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Príloha:

Viac ›

Upozornenie na znenie zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy

24. apríla 2013 11:020 komentárov
Upozornenie na znenie zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy

Upozornenie na znenie zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy. Príloha:

Viac ›

ROEP – zverejnenie vyhlášky návrhu ROEP v k. ú. Košeca

19. apríla 2013 13:180 komentárov
Obecný úrad

ROEP – zverejnenie vyhlášky návrhu ROEP v k. ú. Košeca. Príloha:

Viac ›

ROEP !!!!!!! OZNAM !!!!!!!!

16. apríla 2013 07:380 komentárov
ROEP !!!!!!! OZNAM !!!!!!!!

V súvislosti so začiatkom konania ROEPu pre k. ú. Košeca uverejňujeme zoznamy parciel. Príloha:

Viac ›

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2013

15. apríla 2013 15:160 komentárov
Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2013

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi a to […]

Viac ›

Verejná obchodná súťaž č. 1/2013

Verejná obchodná súťaž č. 1/2013

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca na svojom zasadnutí dňa 11. 4. 2013 vyhlásilo Obchodnú verejnú súťaž č. 1/2013. Podmienky obchodnej verejnej súťaže nájdete v priloženom dokumente. Príloha:

Viac ›

Oznam Urbárskeho a Lesného pozemkového spoločenstva v Košeci

8. apríla 2013 14:280 komentárov
Oznam Urbárskeho a Lesného pozemkového spoločenstva v Košeci

Urbárske a lesné pozemkové spoločenstvo oznamuje našim občanom, že dňa 20. apríla 2013 o 14:00 hod. sa v kultúrnom dome v Košeci uskutoční Valné zhromaždenie. Účasť na tomto zhromaždení patrí k základným povinnostiam každého člena.

Viac ›