Archív pre máj 27th, 2014

Pozvánka na MDD – ROZPRÁVKOVO

27. mája 2014 21:330 komentárov
Pozvánka na MDD – ROZPRÁVKOVO

V prílohe si môžete pozrieť leták

Viac ›

Výzva – zákaz odovzdávať odpady pouličným výkupcom

Odpad

Obecný úrad v Košeci vyzýva všetkých obyvateľov, aby vždy nakladali s odpadom v zmysle platných zákonov a v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2013. V ňom je okrem iného v § 6 uvedené, že sa zakazuje odovzdať elektroodpad iným subjektom /napr. pouliční zberači, výkupcovia […]

Viac ›