Archív pre september 16th, 2015

Pozvánka na plánované zasadnutie OZ dňa 23. 9. 2015

16. septembra 2015 10:410 komentárov
Štandarda

Starosta obce Košeca Bc. Radomír Brtáň v zmysle schváleného plánu práce Obecného zastupiteľstva v Košeci, v zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v z. n. p. podľa § 12 ods. 7 (nakoľko posledné zasadnutie sa neuskutočnilo z dôvodu […]

Viac ›