Archív pre december 14th, 2015

Dopravné riešenie ulice Za parkom

14. decembra 2015 14:260 komentárov
Košeca a Nozdrovice

Starosta obce pozýva obyvateľov Nozdrovíc na pracovné stretnutie vo veci prerokovania a výberu najvhodnejšej alternatívy budúceho dopravného riešenia ulice Za parkom. Spracovateľ štúdií predstaví dve alternatívy, ku ktorým v rámci diskusie vysvetlí výhody alebo nevýhody riešení. Budeme radi, keď svojou […]

Viac ›

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

O Z N Á M E N I E o čase a mieste konania volieb   Podľa § 26 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, že: 1/ Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia dňa […]

Viac ›

Oznam o umiestnení volebných plagátov

Oznam o umiestnení volebných plagátov

OZNAM Obec Košeca oznamuje, že všeobecne záväzným nariadením č. 2/2015 určila toto miesto na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016: 1/ Oplotenie pri rodinnom dome p. Hantáka

Viac ›