Archív pre december, 2015

Celoúradná dovolenka

15. decembra 2015 09:520 komentárov
Obecný úrad

Oznamujeme občanom, že v dňoch 23. – 31. decembra 2015 bude z dôvodu čerpania dovoleniek obecný úrad zatvorený.  Z uvedeného dôvodu bude v týchto dňoch zatvorený aj zberný dvor.  V dôležitých prípadoch volajte na číslo 0918 461 201.  Ďakujeme za pochopenie.

Viac ›

Dopravné riešenie ulice Za parkom

14. decembra 2015 14:260 komentárov
Košeca a Nozdrovice

Starosta obce pozýva obyvateľov Nozdrovíc na pracovné stretnutie vo veci prerokovania a výberu najvhodnejšej alternatívy budúceho dopravného riešenia ulice Za parkom. Spracovateľ štúdií predstaví dve alternatívy, ku ktorým v rámci diskusie vysvetlí výhody alebo nevýhody riešení. Budeme radi, keď svojou […]

Viac ›

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

O Z N Á M E N I E o čase a mieste konania volieb   Podľa § 26 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, že: 1/ Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia dňa […]

Viac ›

Oznam o umiestnení volebných plagátov

Oznam o umiestnení volebných plagátov

OZNAM Obec Košeca oznamuje, že všeobecne záväzným nariadením č. 2/2015 určila toto miesto na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016: 1/ Oplotenie pri rodinnom dome p. Hantáka

Viac ›

Schválené všeobecne záväzné nariadenia obce

13. decembra 2015 21:420 komentárov
Erb

Zverejňujeme schválené záväzné nariadenia obce, ktoré budú platné od začiatku roka 2016.

Viac ›

Porucha na verejnom osvetlení ul. Železničná, Krúžok a Továrenská

Porucha na verejnom osvetlení ul. Železničná, Krúžok a Továrenská

Ospravedlňujeme sa za nefunkčné verejné osvetlenie na uliciach Železničnej, Krúžku a Továrenskej. Ihneď po oznámení poruchy sme urobili kroky, ktoré mali sfunkčniť verejné osvetlenie, no zatiaľ neúspešne. Pravdepodobnou príčinou je skrížené vedenie, ktoré spôsobuje skrat a následné „vyhadzovanie“ ističa. Hneď ráno […]

Viac ›

Oznámenie o uložení zásielky Radoslav Marguš a Anna Drábiková

9. decembra 2015 10:150 komentárov
Oznámenie o uložení zásielky Radoslav Marguš a Anna Drábiková
Viac ›

Pozvánka na Vianočný koncert

8. decembra 2015 20:570 komentárov
Pozvánka na Vianočný koncert
Viac ›

Pozvánka na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva

4. decembra 2015 22:500 komentárov
Štandarda

Starosta obce Bc. Radomír Brtáň Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Košeci, ktoré sa bude konať dňa 9. 12. 2015 o 17.30 hodine. Program zasadnutia nájdete v prílohe.

Viac ›

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

O Z N A M Obec Košeca oznamuje, že Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce pre voľby do NR SR, ktoré búdu dňa marca 2016 je možné zaslať aj elektronicky na adresu: helena.pavlikova@koseca.sk, alebo starosta@koseca.sk

Viac ›