Archív pre september 25th, 2018

Informácia o úspechu žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice

25. septembra 2018 21:390 komentárov
Informácia o úspechu žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice

S veľkou radosťou oznamujeme, že naša žiadosť „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Košeca“ bola úspešná. V rámci aktivít projektu sa zníži energetická náročnosť starej časti budovy zbrojnice jej zateplením, zrealizuje sa nová elektroinštalácia a zdravotechnika (sociálne zariadenia, sanita). Získaná dotácia […]

Viac ›

Očkovanie psov proti besnote

Očkovanie psov proti besnote

Doktorka veterinárnej medicíny MVDr. Andrea Šimková z Ilavy oznamuje, že bude vykonávať v našej obci pravidelné očkovanie psov proti besnote po 7 eur, komplexné preočkovanie zvieraťa po 16 eur, prípadne na požiadanie aj začipovanie zvieraťa. Očkovanie sa uskutoční v sobotu […]

Viac ›