Archív pre marec, 2019

Ochrana lesov pred požiarmi

29. marca 2019 13:260 komentárov
Ochrana lesov pred požiarmi

Nakoľko podľa predpovede SHMU možno očakávať v najbližšom období suché počasie Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Vás v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí žiada o nasledovné: Zabezpecenie […]

Viac ›

Smútočné oznámenie Vojtech Jakab

Smútočné oznámenie Vojtech Jakab
Viac ›

Štartovací balíček

27. marca 2019 08:362 komentáre
Štartovací balíček

Vážení spoluobčania, v súvislosti so zavedením elektronickej evidencie odpadov budú zamestnanci obce vo štvrtok a v piatok, t.j. 28. a 29. marca roznášať do poštových schránok rodinných domov obálky so štartovacími balíčkami nálepiek. Týmito nálepkami bude potrebné označiť všetky vrecia […]

Viac ›

Oznámenie o uložení zásielky Pavol Marguš

26. marca 2019 11:571 komentár
Oznámenie o uložení zásielky Pavol Marguš

Oznámenie o uložení zásielky Pavol Marguš  

Viac ›

Oznámenie pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

Oznámenie pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do OkVK Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 možno doručiť: • v listinnej forme na adresu: Obecný […]

Viac ›

Smútočné oznámenie Eva Miklová

25. marca 2019 08:440 komentárov
Smútočné oznámenie Eva Miklová
Viac ›

Čipovanie psov

21. marca 2019 15:240 komentárov
Čipovanie psov

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Moravská 1343/2, 020 01 Púchov  Tel.č. 042/4641315, 0911371587      Fax: 042/4641315 email: zdraviezvierat.PU@svps.sk Obecné úrady,mestské úrady okresov Ilava, Púchov, Považská Bystrica Č.j.: 490/2019   Vybavuje: MVDr.Hlubinová                                   Púchov 21.3.2019   Vec: Žiadosť o súčinnosť          Regionálna veterinárna a potravinová […]

Viac ›

Schválený rozpočet obce Košeca na rok 2019

Schválený rozpočet obce Košeca na rok 2019

Obecné zastupiteľstvo v Košeci sa na svojom poslednom zasadnutí dňa 14.3.2019 venovalo aj návrhu rozpočtu obce pre rok 2019 a výhľadovo pre roky 2020 a 2021. Po konzultáciách poslancov so zamestnancami obce, ktorí dokument pripravovali, obsahuje rozpočet aj krytie na […]

Viac ›

Výkup papiera 27.3.2019

Výkup papiera 27.3.2019

V stredu 27.3.2019 sa bude v našej obci opäť konať výkup papiera a to nasledovne: Čas     :  -16,00 – 16,05 hod. – Košeca, Hlavná ul. parkovisko pri pamätníku padlých v SNP  -16,10 – 16,20 hod. – Košeca, Hlavná ul. parkovisko pri […]

Viac ›

Smútočné oznámenie Jozef Bugala

Smútočné oznámenie Jozef Bugala
Viac ›