Dotácia pre DHZ Košeca z Ministerstva vnútra SR

20. novembra 2013 09:540 komentárovZobrazené: 170 x
DHZ Košeca

Ministerstvo vnútra SR schválilo pridelenie finančných prostriedkov DHZ v Košeci na základe predloženej žiadosti vo výške 1.290,- EUR na účel:

Podpora odbornej prípravy, preventívno-výchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2013 – predložené na základe §2a zákona č. 526/2010 Z. z.

Druhá tabuľka 15. riadok.

Odkaz TU…

GRATULUJEME.

Žiaľ, druhá podaná žiadosť nebola úspešná, pokúsime sa o získanie dotácie v budúcom roku.

Značky:

Váš komentár