Odmeňovanie najlepších žiakov ZŠ starostom obce

28. júna 2016 20:520 komentárovZobrazené: 217 x
Odmeňovanie najlepších žiakov ZŠ starostom obce

Starosta obce Bc. Radomír Brtáň sa dňa 27. 6. 2016 stretol na obecnom úrade s najlepšími žiakmi Základnej školy s materskou školou v Košeci.
Pri tejto príležitosti im odovzdal malé darčeky ako odmenu za ich snahu v školských laviciach za posledných 10 mesiacov. Pani učiteľky mali neľahkú úlohu z každého ročníka (triedy) vybrať jedného, dvoch prípadne troch odmenených. Deti sa počas hodiny strávenej v zasadačke OcÚ v Košeci mohli starostovi obce pochváliť ale aj posťažovať, dať návrhy na zlepšenie alebo len jednoducho podeliť o svoje zážitky z vyučovania. Podľa ich názorov pozitívne vnímajú najmä vybavenie školy a celkovo prostredie, v ktorom trávia podstatnú časť svojho dňa. Uvítali by však viac príležitostí na šport napr. na multifunkčnom ihrisku z umelej trávy. Veríme, že čoskoro im túto požiadavku splníme. Fotogalériu zo stretnutia si môžete pozrieť na odkaze nižšie:
http://zskoseca.edupage.sk/photos/?photo=album&gallery=299#gallery/299

darcek pre ziakov ZS

Značky:

Váš komentár