Pozvánka na odborný seminár s exkurziou.

6. novembra 2011 20:400 komentárovZobrazené: 43 x
Pozvánka na odborný seminár s exkurziou.

Pozvánka na seminár
Príklady dobrej praxe – trvaloudržateľný spôsob nakladania s KO a BRKO 
30. 11. 2011 Štítná nad Vláří – Popov 

Pozývame zástupcov samospráv, ale aj širšiu odbornú verejnosť so záujmom o tému odpadového hospodárstva na seminár, spojený s exkurziou, ktorý obec Košeca realizuje spolu so svojím cezhraničným partnerom, Obcou Štítná nad Vláří – Popov v rámci mikroprojektu K.O.S.E.C.A. – Kompostujeme. Odpady Separujeme. – Ekologická Cezhraničná Aktivita.

Zorganizovanie vzdelávacieho seminára má za cieľ:
Výmenu skúseností a znalostí z rôznych používaných spôsobov triedenia komunálneho odpadu, rôznych systémov zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Výmenu skúseností s používaním ekonomických nástrojov, ako motivačným faktorom pre zvýšenie efektívnosti triedeného zberu.

Seminár s exkurziou sa koná dňa 30. 11. 2011 a účasť je bezplatná. 

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť, alebo získať informácie u organizátora akcie – Danky Palkechovej, e-mail: dankapalkechova@gmail.com, telefón č. +421 948 848 011.
Program exkurzie, základné informácie a pozvánku nájdete v priložených dokumentoch.

Značky:

Váš komentár