Informácia o úspechu žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice

25. septembra 2018 21:390 komentárovZobrazené: 219 x
Informácia o úspechu žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice

S veľkou radosťou oznamujeme, že naša žiadosť „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Košeca“ bola úspešná.
V rámci aktivít projektu sa zníži energetická náročnosť starej časti budovy zbrojnice jej zateplením, zrealizuje sa nová elektroinštalácia a zdravotechnika (sociálne zariadenia, sanita). Získaná dotácia predstavuje sumu 30.000,- EUR.
Zdroj: http://www.minv.sk/?zoznam-schvalenych-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-v-roku-2018&subor=308513

Značky:

Váš komentár