Informácia o začatí procesu verejného obstarávania investícií

18. novembra 2016 14:390 komentárovZobrazené: 261 x
Informácia o začatí procesu verejného obstarávania investícií

Dovoľujeme si informovať o začatí procesu verejného obstarávania cez Vestník VO – vydanie č. 224/2016 na dve investičné akcie:

1. Košeca – Nozdrovice, cesta na Ulici Za parkom, stavebné úpravy
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/347155
2. Novostavba mosta a priľahlej komunikácie v obci Košeca
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/347156

Všetko podstatné a potrebné pre prípadných záujemcov o zapojenie sa do súťaže je zverejnené na našom profile verejného obstarávateľa:
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5132

Značky:

Váš komentár