Informácie o životnom prostredí z Považskej cementárne a.s. Ladce

18. januára 2018 10:260 komentárovZobrazené: 214 x
Cementáreň Ladce

V prílohe zverejňujeme doručenú Informáciu o životnom prostredí z Považskej cementárne a.s. Ladce.
Zaujímavou je informácia o znížení hodnoty tuhých znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za rok 2017. Sme veľmi radi, že aj naše snahy a pripomienky z minulosti prispeli k realizácii investícií do zníženia sekundárnej prašnosti v prevádzke PCLA. Malo by sa to výrazne prejaviť aj v menšom spáde TZL (prachu) na území našej obce.
*Oprava čísla v hodnote TZL z tabuľky v prílohe: správne má byť uvedené 51 ton, o čom nás informovali z PCLA dodatočne e-mailovou správou. K omylu došlo preklepom pri písaní dokumentu.

Značky:

Váš komentár