Koncept Územného plánu obce Košeca na prerokovanie – termín ukončenia prerokovania posunutý až na 31.1.2018

22. novembra 2017 12:530 komentárovZobrazené: 1566 x
Erb

Obec Košeca oznamuje, že začala v zmysle § 21 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení prerokovávať

dňom 22. 11. 2017 návrh konceptu Územného plánu obce Košeca.

S návrhom konceptu Územného plánu obce Košeca sa môžete podrobne oboznámiť počnúc dňom 22. 11. 2017 na Obecnom úrade obce Košeca počas celej doby  jeho prerokovávania.

Prerokovanie návrhu konceptu Územného plánu obce Košeca končí dňa 29. 12. 2017 (aktualizácia: termín ukončenia prerokovania návrhu sa posúva na 31. 1. 2018).

Návrh konceptu Územného plánu obce Košeca je v textovej aj grafickej časti uverejnený tiež na tejto stránke – stiahnuť si ho môžete v prílohách.

Vaše pripomienky k návrhu konceptu Územného plánu obce Košeca zasielajte na adresu:

Obecný úrad Košeca

Hlavná 36/100

018 64 Košeca

Ak sa v stanovenej lehote k návrhu konceptu Územného plánu obce Košeca nevyjadríte, budeme predpokladať, že nemáte k nemu žiadne pripomienky. Pripomienky, ktoré prídu po stanovenej lehote, nebudú zohľadnené.

Obec Košeca ďalej oznamuje, že verejné prerokovanie návrhu konceptu Územného plánu obce Košeca s organizáciami bude dňa 12. 12. 2017 od 10.00 hod. a s občanmi od 15.00 hod. v zasadačke na 1. poschodí Obecného úradu v Košeci, Hlavná 36/100, Košeca.

Značky:

Váš komentár