Ministerstvo životného prostredia SR už určilo rozsah hodnotenia zámeru „Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“

10. mája 2012 08:390 komentárovZobrazené: 35 x
Ministerstvo životného prostredia SR už určilo rozsah hodnotenia zámeru „Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“

Dnes sme na obecnom úrade prijali listovú zásielku z Ministerstva životného prostredia SR vo veci určenia rozsahu hodnotenia vplyvu navrhovanej činnosti „Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“.
Ministerstvo vo svojom určení zohľadnilo aj pripomienky obcí Košeca, Ladce a tiež občanov obcí Košeca a Ladce.
V prílohách nájdete naše stanovisko k zámeru predchádzajúce tomuto rozhodnutiu a určenie rozsahu hodnotenia k zámeru. Úplne prvou našou požiadavkou však bolo dostať sa vôbec medzi tzv. dotknuté obce, čo sa nám listom na MŽP SR aj podarilo.

Značky:

Váš komentár