Nakladanie s výkopovou zeminou z budovania prípojok vody a kanalizácie – informácie

7. júla 2016 08:410 komentárovZobrazené: 409 x
Kanalizácia

V súvislosti s čoraz častejšími otázkami od občanov, čo s vykopaným materiálom pochádzajúcim z budovania kanalizačných a vodovodných prípojok obecný úrad poskytuje nasledovné informácie.

V prípade priestorových možností je ponechanie si zeminy na svojom pozemku to najideálnejšie riešenie.

Ak takúto možnosť nemáte, skúste sa spýtať susedov, či tento prebytočný materiál oni nedokážu použiť na svojich pozemkoch. V obci prebieha pomerne intenzívna výstavba domov, možno by niektorí stavebníci uvítali materiál na terénne úpravy, skúste sa teda spýtať aj na stavbách.

V prípade, že bude nakoniec jedinou možnosťou zeminu odviezť, kontaktujte starostu obce. Spoločne určite nájdete najvhodnejšie riešenie vzniknutej situácie.

Uvedený postup platí pre čistú zeminu (t.j. hlina prípadne štrky).

POZOR! Stavebný odpad patrí na skládku odpadov a v prípade, že výkopový materiál obsahuje napr. betón, tehly, škváru, atď. pôvodca je povinný ho vyviezť tam, alebo odovzdať na ďalšie spracovanie. Najbližší odberateľ stavebného odpadu je firma REKSTON v Ilave. Kontaktné telefónne číslo je 0905 603 288. Najbližšia skládka odpadov je v Dubnici nad Váhom.

Ďakujeme.

Značky:

Váš komentár