Návrh rozpočtu a programového rozpočtu obce Košeca

26. novembra 2013 18:430 komentárovZobrazené: 100 x
Obecný úrad

V prílohách je k dispozícii návrh rozpočtu obce v členení na finančné operácie, bežné a kapitálové príjmy a výdavky.
Tiež návrh programového rozpočtu obce Košeca.

Vysvetlivky k súborom:
BV – bežné výdavky
BP – bežné príjmy
KV – kapitálové výdavky
KP – kapitálové príjmy
FOV – finančné operácie výdavky
FOP – finančné operácie príjmy
PR – programový rozpočet

Prílohy:

Značky:

Váš komentár