Nové logo obce

19. augusta 2019 07:480 komentárovZobrazené: 264 x
Nové logo obce

Sme veľmi radi, že existujúcu hrdosť obyvateľov na svoj pôvod bude možné vyjadriť odteraz jednoduchšie prostredníctvom použitia loga obce. Práve nové logo krásne prepája časť našej histórie s modernou dobou. Čo vlastne jednotlivé prvky v logu znamenajú? Aká je symbolika nového grafického stvárnenia?

Logo obce Košeca vychádza z tehliarskej tradície v obci, ktorá sa premietla do geometrickej konštrukcie prvkov, ktoré sú poskladané do jedného celku symbolizujúceho neďaleké Strážovské vrchy (zelená farba), slnko nad nimi (žltá), hrad (červená) a rieku Váh (modrá).Logo je možné použiť na účely marketingu či prezentácie obce a rôzne ďalšie účely v zmysle dizajnmanuálu, ktorý nájdete v prílohe. Postupne sa štýl premietne do všetkých grafických výstupov obce (noviny, listy úradu, …). Logo môžu používať súkromné osoby aj organizácie neobmedzene. Jedinou podmienkou použitia je zachovanie príslušnej vážnosti tohto symbolu našej obce.
Ďakujeme a veríme, že sa vám nové logo a jeho symbolika páči.

Značky:

Váš komentár