Novoročný príhovor starostu obce

1. januára 2016 02:170 komentárovZobrazené: 284 x
Novoročný príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania,

rok 2015 už je minulosťou a je pred nami 366 dní roku 2016. Každý z nás v tomto okamihu rekapituluje udalosti z posledných 12 mesiacov. Spomíname najmä na príjemné chvíle, ktoré sa nám v pamäti udržali. Veď… život by mal byť o pekných spomienkach. Z toho dôvodu bude aj tento príhovor zhodnotením pozitívnych udalostí týkajúcich sa našej obce.

Osobne s veľkou vďakou spomínam na dobrovoľnícke aktivity občanov, ktoré pomohli skrášliť našu obec. Išlo o brigády organizované obcou, prípadne organizáciami a skupinami aktivistov pôsobiacimi na našom území. Pomohli zveľadiť i vyčistiť verejné priestranstvá a budovy vo vlastníctve obce. Títo aktívni ľudia neváhali obetovať svoj voľný čas a priložili ruky k dielam, ktoré môžeme využívať my všetci. Stali sa spolutvorcami svojho okolia s úmyslom cítiť sa v obci lepšie. Budem sa tešiť na každú ďalšiu spoluprácu, a verte mi – veľmi si túto aktivitu vážim.

Úžasným signálom a prejavom podpory dobrej myšlienky bola pre mňa účasť obyvateľov na stretnutiach, ktoré sme pripravili s úmyslom zapojiť verejnosť do rozhodovania vo veciach verejných. Prvé verejné vypočutie v septembri na tému rozvoja, investícií a možností ich financovania je a bude skvelým podkladom pre tvorbu strategických dokumentov obce. Dovoľujem si Vás uistiť, že výsledky stretnutí sa premietli do našich plánov a činností tak, ako napríklad spoločné rozhodnutie o alternatíve vyhotovenia cesty na ulici Za parkom, kde si obyvatelia vybrali najvhodnejšiu alternatívu z pripravených a predstavených štúdií. Chcel by som Vás požiadať, aby ste vo svojej aktívnej účasti na rozhodovaní samosprávy pokračovali, pretože už onedlho sa budeme zaujímať o Vaše názory pri tvorbe nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Je pre mňa potešením, keď vidím v našej obci aktívne presadzovanie verejného záujmu priamo občanmi aj na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Hneď na začiatku zasadnutí je pravidelným bodom Názor občanov, kde je priestor na predloženie návrhov, požiadaviek a podnetov pre lepšie fungovanie obce. Viackrát sa ukázalo, že poslanci obecného zastupiteľstva sa predloženým bodom venovali a nakoniec prišlo v predmetných záležitostiach aj k schváleniu konkrétnych uznesení. Niekedy to trvalo kratšie, niekedy dlhšie. Sú však aj témy, ktoré sa doposiaľ nepodarilo uzatvoriť, čoho som si vedomý a mojou úlohou je ich naďalej pripomínať.

Vážení obyvatelia Košece a Nozdrovíc,

aj keď to tak možno na všetkých cestách v obci nevyzerá, blížime sa k ukončeniu stavebných prác na výstavbe kanalizácie a vodovodu. Zhotoviteľ síce nedodržal predpokladaný termín dokončenia diela, chýba však už len málo a na jar by sa v obci mali uskutočniť posledné opravy ciest a chodníkov, ktoré boli prácami poškodené. Považská vodárenská spoločnosť následne začne proces zasielania výziev vlastníkom nehnuteľností na pripojenie rodinných domov do verejnej kanalizácie a na verejný vodovod. Obecný úrad bude naďalej pokračovať v úzkej komunikácii s vodárenskou spoločnosťou i s občanmi. Chcem ešte raz poďakovať Vám všetkým za prejavenú trpezlivosť a vyjadriť presvedčenie, že celé dielo bude čoskoro funkčné a nápomocné pri ochrane pôdy a vodných zdrojov našej obce.

Čaká nás určite náročný nový rok 2016. Prajem Vám všetkým, aby bol úspešný, plný zdravia, príjemnej rodinnej a priateľskej atmosféry, porozumenia, ústretovosti a múdrosti. Očakávajme, že bude presne taký, aký si ho spoločne vytvoríme.

Bc. Radomír Brtáň – starosta obce Košeca a miestnej časti Nozdrovice

Značky:

Váš komentár