Obec dostala pozitívnu hodnotiacu správu pre projektový zámer „Odborné učebne a školská knižnica ZŠ Košeca“

12. mája 2017 07:490 komentárovZobrazené: 122 x
Obec dostala pozitívnu hodnotiacu správu pre projektový zámer „Odborné učebne a školská knižnica ZŠ Košeca“

Obec Košeca sa zapojila do výzvy vyhlásenej v súvislosti s možnosťou čerpať finančné prostriedky na vybavenie odborných učební základných škôl.
Keďže ide o tzv. dvojkolovú výzvu, prvým krokom bolo podanie projektového zámeru. Ten sme včas odovzdali a dnes sme sa dozvedeli, že k projektovému zámeru nám vydal riadiaci orgán pozitívnu hodnotiacu správu.
Na jej základe môžeme predložiť samotnú žiadosť o získanie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy IROP-PO2-SC2.2.2-PZ-2016-2.
Držme si palce.

Značky:

Váš komentár