Odstávka elektrickej energie

19. júna 2013 10:160 komentárovZobrazené: 41 x
Odstávka elektrickej energie

SSE – distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že dňa 3.7.2013 (t.j. streda) bude v čase od 8.00 do 16.30 hod. prerušená distribúcia el. energie z dôvodu plánovanej opravy v časti obce od budovy obecného úradu smer Ladce a smer tehelňa.
Obecnému úradu bola zároveň doručená informácia o prerušení distribúcie el. energie na odberných miestach nachádzajúcich sa na uliciach: Športovcov, Pri tehelni, Sadová, Krúžok, Železničná, Želiarska, Úzka, Dolný majer, V slatinách, Bálentova, Pekárska, Nad brehom a od obecného úradu po koniec obce smer Ilava. Pre zistenie, či sa plánovaná odstávka bude týkať aj vás kontaktujte priamo dodávateľa elektrickej energie na poruchovej linke 0800 159 000.
Obecný úrad v Košeci, bude z tohto dôvodu po celý deň zatvorený.
Ďakujeme za pochopenie.

Oznamy o odstávke elektrickej energie poskytuje obecnému úradu dodávateľ elektrickej energie SSE-Distribúcia, a.s. konkrétnym oznamom s presným určením miesta, termínu a konkrétneho času odstávky. Obecný úrad za obsah tohto oznamu nezodpovedá a v prípade odstávky iného odberného miesta, prípadne iného času, aký bol uvedený v ozname, ktorý bol spoločnosťou SSE-Distribúcia, a.s. zaslaný obecnému úradu a sprostredkovaný občanom prostredníctvom obecného rozhlasu a web stránky obce, treba kontaktovať priamo svojho dodávateľa elektrickej energie na poruchovú linku: 0800 159 000 (nonstop a bezplatne).
Ďakujeme za pochopenie.

Príloha:

Značky:

Váš komentár