Odstrel komína v areáli bývalej tehelne

1. augusta 2019 15:320 komentárovZobrazené: 1249 x
dav

Oznamujeme Vám, že dňa 8. augusta 2019, t.j. vo štvrtok, bude v čase od 11,30 hod. do 15,30 hod. realizovaný odstrel komína v areáli bývalej tehelne.

Územie ohrozené účinkom trhacích prác bude uzatvorené hliadkami a pred samotným odstrelom budú vyhlásené signály tlakovou signálnou trúbou nasledovne:

  • 30 minút pred odstrelom 2 dlhé tóny;
  • 1 minúta pred odstrelom 1 dlhý tón;
  • po odstrele a prehliadke miesta náloží bude vydaný ukončujúci signál 1 krátky tón.

Žiadame občanov, aby sa vyhýbali uvedenému miestu a rešpektovali vymedzený bezpečnostný okruh a rešpektovali pokyny hliadok.

Dôvodom odstrelu komína je jeho havarijný stav.
ZÁVER STATICKÉHO POSUDKU
Seizmická odolnosť komína je prakticky nulová. Taktiež mechanická odolnosť voči zásahu
bleskom je nedostatočná. Pevnosť degradovaného materiálu v kritických prierezoch je takmer
vyčerpaná. Erózny rozpad materiálu (tehál i malty) je v značne pokročilom štádiu. Trhliny
spôsobujú nekompaktnosť a nesúdržnosť muriva plášťa komína. Deformácia porušeného drieku
pod hlavou komína je kritická a jej hodnoty sú nadlimitné. Murovaná konštrukcia komína staticky
nevyhovuje a považuje sa za nespoľahlivú (z hľadiska bezpečnosti). Ponechanie komína ďalej
chátrať znamená neprípustné riziko ohrozenia samovoľným zrútením celej alebo časti konštrukcie.
Vzhľadom na potvrdenie zlého technického stavu komína zistením závažných statických
porúch a nedostatkov s postupným progresívnym zhoršovaním je nutné pristúpiť k jeho
demolácii postupným rozoberaním z vysokozdvižnej plošiny alebo riadeným odstrelom.

Značky:

Váš komentár