Ospravedlnenie za chybu v uzneseniach OZ zo zasadnutia 16. 6. 2015

30. júna 2015 12:470 komentárovZobrazené: 146 x
Ospravedlnenie za chybu v uzneseniach OZ zo zasadnutia 16. 6. 2015

Obecný úrad Košeca sa týmto ospravedlňuje za mylne uvedené hlasovanie pri Uznesení č. 159/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 16. 6. 2015 v súbore zverejnenom na našom webovom sídle Uznesenia zo dňa 16. 6. 2015.
Uznesenie bolo prijaté 9 hlasmi všetkých poslancov „Za“.
Nedopatrením boli poslanci p. Dárius Kutej a Ing. Jozef Ďurech uvedení v kolónke „Proti“, za čo sa im ospravedlňujeme.
Opravené uznesenie je v prílohe tohto článku.

Značky:

Váš komentár