Oznam o vývoze odpadových splaškových vôd zo žúmp

1. júna 2016 07:470 komentárovZobrazené: 176 x
Oznam o vývoze odpadových splaškových vôd zo žúmp

Považská vodárenská spoločnost, a.s. dáva do pozornosti:

– Oznam o vývoze odpadových splaškových vôd zo žúmp.

– Výpočet ceny za vývoz odpadových splaškových vôd z domácich žúmp.

– Nakladanie s odpadovými vodami z domácností a žumpovými vodami.

Značky:

Váš komentár