Oznam pre užívateľov poľnohospodárskej pôdy

23. novembra 2017 14:580 komentárovZobrazené: 165 x
Oznam pre užívateľov poľnohospodárskej pôdy

Poslanec NR SR Martin Fecko, člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad, resp. pozemkový odbor okresného úradu  príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu užívať naďalej, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká.

Viac informácií v prílohe:

 

Značky:

Váš komentár