Oznámenie o čase a mieste konania volieb

14. decembra 2015 14:170 komentárovZobrazené: 90 x
Oznámenie o čase a mieste konania volieb

O Z N Á M E N I E

o čase a mieste konania volieb

 

Podľa § 26 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, že:

1/ Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia dňa 05. marca 2016 od 7.oo hod. do 22.oo hod.

2/ Miestom konania volieb pre občanov bývajúcich v obci Košeca – okrsok č. l a č. 2 sú volebné miestnosti, ktoré sa nachádzajú v budove Základnej školy v Košeci na prízemí.

 

3/ Miestom konania volieb pre občanov bývajúcich v časti obce Nozdrovice – okrsok č. 3 je volebná miestnosť, ktorá sa nachádza v budove Osvetovej besedy v Nozdroviciach.

 

 

Bc. Radomír   B r t á ň

                                                                                     starosta

Značky:

Váš komentár