Oznámenie o určení počtu poslancov

3. septembra 2010 13:000 komentárovZobrazené: 35 x
Vlajka Košeca

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 27. novembra 2010.

Obecné zastupiteľstvo v Košeci, podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, uznesením číslo 43/2010, zo dňa 26. 8. 2010 určilo, že obecné zastupiteľstvo v Košeci bude mať 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode.
Vo volebnom obvode č. 1, ktorý zahŕňa obec Košeca a jej časť Nozdrovice bude zvolených 9 poslancov.

V Košeci, 3. 9. 2010
Radomír Brtáň, starosta obce

Značky:

Váš komentár