Oznámenie o začatí stavebných prác na železnici

28. októbra 2010 10:100 komentárovZobrazené: 49 x
Oznámenie o začatí stavebných prác na železnici

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, km 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h., IV. etapa a V. etapa – úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša
SO 38-33-03 Ilava – Ladce, cestný most Košeca nad železničnou traťou v km 144,572

Na základe právoplatného stavebného povolenia č.j.: 1095/2009-003-DG2-A/10 zo dňa 27.11.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13.1.2010 oznamujeme započatie stavebných prác na hore uvedenom stavebnom objekte.

Zhotoviteľom stavby je:
Združenie „ŽSR-Beluša“, Železničná 299, 914 01 Trenčianska Teplá

Otázky k danej téme môžete smerovať aj na starostu obce: 0918 461 201, 0918 461 201, prípadne: starosta(zavinac)koseca.sk

Značky:

Váš komentár