Oznámenie o získaní dotácie na podporu kompostovania

30. apríla 2018 14:130 komentárovZobrazené: 188 x
Oznámenie o získaní dotácie na podporu kompostovania

S veľkou radosťou si Vás dovoľujeme informovať, že naša žiadosť o získanie nenávratného finančného príspevku s názvom „Záhradnými kompostérmi predchádzajme vzniku bioodpadov v Košeci“ bola ÚSPEŠNÁ.
Výška získanej dotácie je maximálne 111.337,15 EUR, pričom celkové náklady na realizáciu projektu budú spolu 117.197,00 EUR.
Starosta obce týmto ďakuje všetkým, ktorí sa na príprave žiadosti podieľali. Najmä však patrí vďaka Marekovi Kurincovi – špecialistovi pre odpadové hospodárstvo obce Košeca, ktorý žiadosť autorsky a odborne vyhotovil.
Na výsledok sme čakali veľmi netrpezlivo a relatívne dlho, no čakanie sa nakoniec vyplatilo. O realizácii tohto projektu (jednotlivých krokoch) budeme obyvateľov priebežne informovať.

dotacia kompost

Značky:

Váš komentár