Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia do 15.2.2016

4. februára 2016 14:590 komentárovZobrazené: 126 x
FILE - In this Jan. 7 2015 file photo, smoke emits from a factory chimneys near O'Hare airport in Chicago. The Institute for Supply Management releases its manufacturing index for March on Wednesday, April 1, 2015. (AP Photo/Nam Y. Huh, File)

Pripomíname, že fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby sú povinné v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia oznámiť každoročne do 15. februára obci Košeca za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 a určených v rozhodnutí obce vydanom podľa § 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bude uložená pokuta do 663,87 € .

Tlačivo si môžete stiahnuť tu:

Tlačivá a dokumenty

Značky:

Váš komentár