Pozvánka na najbližšie zasadnutie OZ 19. 1. 2017

16. januára 2017 10:500 komentárovZobrazené: 184 x
Štandarda

Starosta obce Košeca Radomír Brtáň Vás pozýva na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Košeci, ktoré sa uskutoční dňa 19. 1. 2017 o 17.00 hodine v zasadačke na 1. poschodí OcÚ.

Podklady pre poslancov OZ boli spracované aj prostredníctvom aplikácie, ktorú nájdete na tomto odkaze: http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/zasadnutie/id:562

Aplikácia umožňuje nájsť na jednom mieste všetky dokumenty, ktoré je potrebné si naštudovať pre jednotlivé rozhodnutia.

Výhody pre poslancov
Elektronické doručovanie pozvánok, materiály prístupné v cloude
Prístup aj k rozpracovaným materiálom zastupiteľstva a komisií, kontrola práce členov komisií
Zjednodušenie a zefektívnenie priebehu zasadnutia
Zverejnenie a kontrola plnenia uznesení zastupiteľstva

Výhody pre občanov
Jednoduchý prístup ku všetkým zverejneným informáciám o činnosti zastupiteľstva, úradu a poslancov
Subskripcia a zasielanie notifikácií o zvolaní zasadnutí orgánov a zverejnení materiálov
Možnosť pripomienkovania materiálov, hodnotenia činnosti poslancov a úradu

Viac informácií o aplikácií nájdete na tomto odkaze: http://zastupitelstvo.egov.sk/

 

Značky:

Váš komentár