Pozvánka na spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov činnosti

20. júla 2012 12:150 komentárovZobrazené: 79 x
Pozvánka na spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov činnosti

Dovoľujeme si Vás pozvať na spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov činnosti: „Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“ na životné prostredie, podľa § 34 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 02.08.2012 (štvrtok) v čase o 16.30 h v priestoroch kultúrneho strediska v Ladcoch.

Verejné prerokovanie sa bude konať v spolupráci s navrhovateľom Doprastav Asfalt, a.s., Zvolen, spracovateľom Správy o hodnotení firmou EKOJET, s.r.o., Bratislava a dotknutými obcami Ladce a Košeca.

Príloha:

Značky:

Váš komentár