Pozvánka na verejné vypočutie

26. novembra 2017 21:400 komentárovZobrazené: 196 x
Pozvánka na verejné vypočutie

Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň si Vás dovoľuje pozvať na verejné vypočutie v súvislosti s témou: ROZPOČET – fakty, čísla, hrozby… ako ďalej?
V súčasnosti obec funguje v tzv. rozpočtovom provizóriu. Byť 11 mesiacov v takejto situácii nie je vôbec jednoduché a navyše sa blíži koniec roka, dokedy je rozpočet zo zákona potrebné schváliť. Niekoľko prijatých uznesení o schválení rozpočtu na rok 2017 starosta obce nepodpísal, nakoľko sa domnieval, že odporujú zákonu a sú pre obec zjavne nevýhodné. Snažil sa poslancom OZ vysvetliť, zdôvodniť, navrhnúť kompromisné riešenia. Doposiaľ neúspešne. 
Keďže v máji 2017 sa zorganizované verejné vypočutie stretlo so záujmom občanov a nakoniec jeho výsledok pomohol presvedčiť poslancov o schválení financií z rezervného fondu a prebytku na opravu Železničnej ulice, pripravila obec verejné vypočutie na ďalšiu dôležitú tému. Všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na diskusiu, v ktorej si starosta aj poslanci OZ môžu vypočuť Váš názor. Ďakujeme.
verejne vypocutie

Značky:

Váš komentár