Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov pozemkov SLPS Košeca

20. októbra 2015 09:440 komentárovZobrazené: 118 x
Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov pozemkov SLPS Košeca

P o z v á n k a

Spolok lesomajiteľov pozemkové spoločenstvo Košeca, /ďalej SLPS/ pozýva všetkých podielnikov na  Zhromaždenie vlastníkov pozemkov v SLPS Košeca, ktoré sa uskutoční dňa 14. novembra 2015 /sobota/ o 15.00 hodine v telocvični Základnej školy Košeca.

Program rokovania Zhromaždenia:

 • Otvorenie
 • Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 • Kontrola uznesenia z posledného Zhromaždenia SLPS Košeca
 • Správa o činnosti SLPS Košeca
 • Správa finančného hospodára SLPS
 • Správa dozornej rady SLPS
 • Návrh finančného rozpočtu na rok 2016
 • Diskusia
 • Správa mandátovej komisie
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

Výbor SLPS

So sebou si prineste:
– preukaz totožnosti  a obálku s poradovým číslom
– v prípade zastupovania splnomocnenie

Značky:

Váš komentár