Pozvánka pre občanov Nozdrovíc ohľadne kanalizácie

15. novembra 2013 13:330 komentárovZobrazené: 46 x
Kanalizácia

Spoločnosť ENVIS -Enviromentálne stavby Žilina, s.r.o. zvoláva občanov Nozdrovíc za účelom oboznámenia sa so začiatkom a plánovaným postupom stavebných prác na stavbe SO 326 -Kanalizačná sieť Nozdrovice. Spoločnosť chce informovať o začatí, priebehu a dopade stavebných prác na život v obci. Stretnutie sa uskutoční v utorok, dňa 19.11.2013 o 17 hodine v Osvetovej besede v Nozdroviciach.
Bude sa hovoriť o nasledovných bodoch:

1. oboznámenie sa s rozsahom prác a predpokladaným postupom s ohľadom na ročné obdobie,
2. obmedzenia pre dopravu v obci vyplývajúce zo stavebných prác,
3. záujem firmy o prenajatie asfaltovej plochy v centre obce pre umiestnenie dočasného zariadenia stanoviska,
4. informovanie o uvažovanom postupe prác, prípadných odstávkach vody a plynu počas realizácie prekládok prostredníctvom rozhlasu a obecnej informačnej tabule,
5. potreba vyplnenia formulára Dohoda o umiestnení kanalizačnej prípojky.

Žiadame občanom Nozdrovíc, aby sa na stretnutie dostavili v čo najväčšom počte.

Značky:

Váš komentár