Preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností DHZ Košeca

23. januára 2017 13:270 komentárovZobrazené: 267 x
Preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností DHZ Košeca

Obecný úrad v spolupráci s DHZ Košeca oznamuje občanom, že na základe poverenia starostu obce začnú dňom 28.1.2017 t.j. v sobotu od 9:00 hod. do 16:00 hod. kontrolné skupiny vykonávať preventívne protipožiarne kontroly nenuteľností v obci. Kontroly budú prebiehať na týchto uliciach: (celá miestna časť Nozdrovice) Za parkom, Horniacka ulica, Mojtinárska ulica, Na vyhni, Ulica športovcov, Pri tehelni.

Kontroly sa budú vykonávať v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností. Pri prehliadkach sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly garáže a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru. Prehliadky slúžia predovšetkým prevencii proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov.

Prosíme všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolným skupinám označeným nápisom HASIČI prehliadku vlastnej nehnuteľnosti, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolnej skupiny.

Značky:

Váš komentár