Prezentácia obce na konferencii spoločnosti ENVI-PAK

18. októbra 2012 20:430 komentárovZobrazené: 59 x
Odpad

Dnes mi bolo veľkou cťou vystúpiť na celoslovenskej konferencii s názvom Samospráva a separovaný zber uskutočnenej spoločnosťou ENVI-PAK. Ak budete mať záujem, môžete si v prílohe pozrieť prezentáciu, s ktorou som vystúpil.
Prišiel som k zaujímavým číslam, ktoré v prezentácii síce nie sú uvedené, no v skratke ich sem napíšem. V priemere vyprodukuje občan Košece cca 200 kg komunálneho odpadu za rok /vrátane vyseparovaných zložiek/. Celoslovenský priemer sa pohybuje na hranici 300 kg/osobu/rok. Aj to svedčí o tom, že sme sa od roku 2008 triediť odpad naučili a patríme k tým obciam, ktoré priemer na Slovensku vylepšujú. Naviac to svedčí o tom, že sme sa naučili vzniku odpadu aj predchádzať, čo je v hierarchii vzniku odpadu ešte dôležitejšie.
Jedným dychom však treba dodať, že sa s týmto číslom netreba uspokojiť, pretože aj u nás existujú veľké rezervy v separovaní odpadu a stále ide veľká zložka z neho na skládku. Neustále sa zvyšujúce ceny za uloženie odpadu na skládke odpadov nás možno prinútia upraviť po piatich rokoch poplatky za vývoz odpadov, ktoré platia obci separujúci občania i podnikatelia. O všetkom rozhodnú poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí do konca roka budú schvaľovať nové Všeobecne záväzné nariadenie obce týkajúce sa odpadov. Isté je, že ak chceme zachovať kvalitu zabezpečenia zvozu vyseparovaných zložiek, budeme pod vplyvom neustále sa zvyšujúcich nákladov musieť nájsť spoločne cestu, ako to urobiť čo najmenej zaťažujúcim spôsobom.
Radomír Brtáň – starosta obce

Príloha:

Značky:

Váš komentár