Protipožiarne kontroly nehnuteľností v obci Košeca

31. októbra 2019 08:020 komentárovZobrazené: 227 x
Protipožiarne kontroly nehnuteľností v obci Košeca

Kontrolné skupiny Dobrovoľného hasičského zboru Košeca začnú dňom 9.11.2019, t.j. v sobotu, od 9:00 hod. do 14:00 hod., vykonávať preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností v obci. Kontroly budú prebiehať na týchto uliciach: Továrenská, Bytovky, Nad Brehom, Školská a Prúdy.

Žiadame všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolným skupinám, ktoré budú označené nápisom HASIČI, prehliadku vlastnej nehnuteľnosti, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolnej skupiny.

Kontroly sa vykonávajú v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností. Pri prehliadkach sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru. Prehliadky slúžia predovšetkým prevencii proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov.

Značky:

Váš komentár