Pýtajme si slovenské – každý deň!

9. októbra 2019 09:300 komentárovZobrazené: 150 x
Pýtajme si slovenské – každý deň!

Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska
14. – 20. október 2019
Aktívne si pýtajme slovenské – každý deň!
Počas Národných dní na podporu ekonomiky Slovenka budeme v spolupráci s mestami a obcami vyzývať občanov, aby aktívne pristupovali k nákupom. Aby nielen nakupovali, ale aj komunikovali s predajcami a dávali im typy na dobré domáce produkty, aby ich upozorňovali, ak niečo v regáloch chýba.
Každoročne sa do Národných dní „Pýtajme si slovenské“ zapája viac ako milión občanov Slovenska. Za posledných pár rokov projektu Kvalita z našich regiónov sa nám podarilo zvýšiť záujem spotrebiteľov o sledovanie krajiny pôvodu pri nákupoch až o 60%. Spotrebitelia si čoraz viac uvedomujú dôsledky svojho nákupného správania na makroekonomiku krajiny, v ktorej žijú. Dôležitosť nakupovania domácich produktov sa stala celospoločenskou témou. Viac ako 60% ľudí sa doma, v práci, medzi priateľmi rozpráva o dopadoch nákupného patriotizmu na kvalitu nášho života.
Dozrel čas na rozšírenie komunikácie so spotrebiteľom o ďalšie súvisiace oblasti, ako je neplytvanie potravinami, či surovinovými zdrojmi a upriamenie ich pozornosti na hodnoty, ktoré sú v nich ukryté a ako sa k nim správať. Dozrel čas na poukázanie ďalších súvislostí, ktoré sú spojené s nakupovaním domácich produktov, teda nielen na dopad na našu ekonomiku, ale aj na naše zdravie, životné prostredie a taktiež na celú kvalitu života, za ktorú nesieme spoločnú zodpovednosť a ktorú vytvárame na základe nášho správania počas života každého z nás.

Značky:

Váš komentár