Rozhodnutie o pridelení NFP na vybudovanie zberného dvora

14. januára 2011 08:210 komentárovZobrazené: 71 x
Odpad

Chceme sa o našu radosť podeliť so všetkými. Táto dotácia je ocenením snahy nás všetkých, ktorí za uplynulé roky podporili separáciu odpadu, kompostovanie BRO a ochranu životného prostredia. Občanom, ktorí z tohto úspechu majú dobrý pocit, gratulujeme!

Prílohy:

Zberny_dvor_rozhodnutie2

Zberny_dvor_rozhodnutie1

Zberny_dvor_rozhodnutie3

Váš komentár