Strategické hlukové mapy II. etapa

30. januára 2014 11:540 komentárovZobrazené: 122 x
Košeca a Nozdrovice

Na základe zákona č. 2/2005 Zb. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí  a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov – podľa § 5 ods. 2 písmeno e) Vám oznamujeme, že údaje o STRATEGICKÝCH HLUKOVÝCH MAPÁCH II.ETAPA pre rok 2011 – Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. sú zverejnené na našej webovej stránke www.insl.sk.

Alebo priamo http://www.insl.sk/sk/SHM.alej.

Pripomienky, návrhy a požiadavky obyvateľov súvisiace s uvedenými komunikáciami prosím zasielajte na adresu insl@insl.sk.

S pozdravom

JUDr. Viliam Somora
riaditeľ

Inžinierske služby, spol. s r.o. Martin
Komenského 19
036 01 Martin

Značky:

Váš komentár