Úhrada nedoplatkov na miestnych daniach

3. decembra 2012 09:380 komentárovZobrazené: 34 x
Vlajka Košeca

Obecný úrad v Košeci vyzýva všetkých občanov, ktorí nemajú uhradené miestne dane a poplatky za predchádzajúce roky, aby si splnili svoje zákonné povinnosti a predmetné nedoplatky uhradili v čo najkratšom čase, najneskôr do konca roka 2012.
V mesiaci január 2013 obec v súlade s platnou legislatívou pripraví zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatkoch a tento zoznam bude zverejnený na úradnej tabuli obce, na vývesných tabuliach, ako aj na internetovej stránke obce Košeca.

Značky:

Váš komentár