Video záznam z neplánovaného zasadnutia OZ zo dňa 10. 9. 2015

11. septembra 2015 12:323 komentáreZobrazené: 361 x
Video záznam z neplánovaného zasadnutia OZ zo dňa 10. 9. 2015

Neplánované zasadnutie OZ v Košeci otvoril starosta obce o 17.30 hodine, tak ako bol určený čas začiatku na pozvánke. Prítomní však boli len 4 poslanci, čo znamenalo, že v rokovaní sa pokračovať nemohlo. Prítomní poslanci, starosta, hlavná kontrolórka, zamestnanci obce a hostia čakali v zmysle rokovacieho poriadku 30 minút od otvorenia rokovania, či sa počet poslancov zvýši minimálne na 5, čo je nadpolovičná väčšina potrebná na uznášaniaschopnosť OZ. Aj keď vopred za 5-tich poslancov poslal ospravedlnenie neúčasti pán poslanec Kutej, rokovací poriadok určuje pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať. Počas čakacej doby už nikto z poslancov neprišiel, takže do 14 dní v zmysle rokovacieho poriadku OZ starosta zvolá plánované zasadnutie OZ (a to konkrétne na deň 23. 9. 2015).
Dobu čakania prítomní vyplnili otázkami a odpoveďami, rozhovormi na aktuálne témy.

Zasadnutia sa z poslancov OZ zúčastnili: Mgr. Miroslava Švehlová, Mária Kalamenová, Mgr. Dana Bajzíková, Radovan Kolembus
Neprítomní boli: Ing. Janka Kantoríková, Ing. Jozef Ďurech, Darius Kutej, Katarína Turzová a Pavol Ostrovský

Značky:

3 komentáre

Váš komentár