Voľby do Národnej rady SR 2016

16. novembra 2015 09:520 komentárovZobrazené: 88 x
Voľby do Národnej rady SR 2016

Voľby do Národnej rady SR sa konajú v sobotu 5. marca 2016.

O Z N A M
Adresa na elektronické doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu a žiadosti o voľbu poštou: helena.pavlikova@koseca.sk
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať údaje o voličovi:
meno a priezvisko,
rodné číslo,
štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
Korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
Žiadosť je potrebné doručiť obci najneskôr 15.2.2016.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
meno a priezvisko,
rodné číslo,
adresu trvalého pobytu,
adresu miesta pobytu v cudzine.
Žiadosť je potrebné doručiť obci najneskôr 15.01.2016

Značky:

Váš komentár