Vyhlásenie výberového konania na pozíciu Špecialista pre odpadové hospodárstvo v obci

12. januára 2016 14:140 komentárovZobrazené: 227 x
Vyhlásenie výberového konania na pozíciu Špecialista pre odpadové hospodárstvo v obci

Obec Košeca hľadá do svojho kolektívu novú posilu na miesto Špecialista pre odpadové hospodárstvo v obci.
Všetky informácie o výberovom konaní a pracovnom mieste nájdu záujemcovia v texte nižšie.

Názov pracovnej pozície: Špecialista pre odpadové hospodárstvo v obci

Druh úväzku: plný pracovný úväzok

 

Žiadosti s profesijným životopisom doručia uchádzači do 22. 1. 2016 na Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100, 018 64  Košeca poštou alebo osobne do podateľne na čísle dverí 2.

Bližšie informácie o pracovnej pozícii poskytne záujemcom o prácu starosta obce alebo prednostka obecného úradu.

Vhodní kandidáti budú pozvaní na osobný pohovor v priebehu posledného januárového týždňa.

Termín nástupu: február 2016

 

 

Požiadavky na uchádzača: minimálne stredné odborné vzdelanie s maturitou, minimálne 5-ročná prax na pracovnej pozícii v oblasti odpadového hospodárstva (najlepšie v samospráve)

Požadované povinné prílohy k žiadosti: profesijný životopis, doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní

Doplnkové (nepovinné) prílohy k žiadosti: certifikáty a doklady o absolvovaných školeniach v oblasti odpadov, referencie o doterajšej práci

 

Náplň práce:

–          Implementácia nového zákona o odpadoch do praxe v prostredí samosprávy obce Košeca

–          Príprava Programu odpadového hospodárstva Košece pre nasledujúce obdobie a jeho uvedenie do praxe

–          Príprava nového VZN obce v súvislosti s aplikáciou nových požiadaviek legislatívy do prostredia samosprávy

–          Sledovanie a vyhodnocovanie súčasného systému zberu odpadov v obci

–          Posúdenie a návrh optimálneho systému zberu komunálneho a triedeného odpadu v obci

–          Príprava žiadostí na získanie dotácií v oblasti odpadového hospodárstva

–          Koordinácia a riadenie služieb poskytovaných obcou v oblasti zberu odpadov

–          Riadenie tokov vytriedených odpadov – aktívne vyhľadávanie odberateľov a komunikácia s nimi

–          Vykonávanie osvetovej činnosti v oblasti odpadov – komunikácia s obyvateľmi a podnikateľskými subjektmi

–          Vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti nakladania s odpadmi na území obce Košeca a miestnej časti Nozdrovice

a ďalšie činnosti podľa požiadaviek zamestnávateľa.

Značky:

Váš komentár